Munchmuseet

Oslo ligger vakkert til ved fjorden, omgitt av grønne åser og et fantastisk naturterreng. Arbeidet som gjøres med å åpne byen mot havet og fjorden gir byen helt nye kvaliteter. Operaen har flyttet byens gravitasjonspunkt til Bjørvika, og har gitt både byens innbyggere og de mange tilreisende en helt ny måte å oppfatte og oppleve Oslo på.

 
Etter mange års planlegging begynner fremveksten av det nye Bjørvika å ta form. Vi tror at vi i fremtiden vil se tilbake på utviklingen som en stor kollektiv prestasjon. Når Munch-museet og Deichmanske bibliotek står ferdig, er vi sikre på at Oslos befolkning vil være stolte av sin nye bydel. Og bruke den.
 
Edvard Munch levde og virket i en brytningstid, og hans arbeider har inspirert og provosert mennesker over hele verden i mange år etter hans død. Det er naturlig å trekke parallellen til utviklingen i Bjørvika; det som nå skjer er enestående både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Bygningene som reises vil bli stående til glede for generasjoner.
 
Verdens øyne er rettet mot Oslo, mot Bjørvika og mot Paulsenkaia, der Munch-Stenersenmuseet skal ligge. Nettopp Paulsenkaia må ha vært i bevisstheten også hos Munch da han som 29-åring malte ”Skrik”. Skuer man mot Bjørvika fra øst, er det akkurat bakgrunnen i dette maleriet som trer frem, med Paulsenkaia sentrert i bildet.
 
Vi er stolte og glade over å få være med i dette spennende arbeidet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Oslos innbyggere og politikere. Sammen skal vi gjøre Oslo og Edvard Munch stolte!
 
 
Juan Herreros og Jens Richter                                              Bente Kleven
            estudioHerreros                                                         LPO arkitekter