Moss justisbygg

LPO vant parallelloppdraget om Moss Justisbygg. Prosjektet sto ferdig i 2003. Bygningene ligger i byens randsone ved innkjøringen til sentrum. Bygningene danner avgrensning av den tette bebyggelsen og viderefører områdets historiske og inustrielle egenart i bruk av tegl og sort stål.