Moss justisbygg

LPO vant parallelloppdraget om Moss Justisbygg og prosjektet sto ferdig i 2003. Bygningene ligger i byens randsone ved innkjøringen til sentrum og danner en avgrensning mot den tette bybebyggelsen. Prosjektet viderefører områdets historiske og industrielle egenart i bruk av tegl og sort stål.