Møllebyen Moss

Møllebyen i Moss ble ferdigstilt i 2003 og har senere fått stor oppmerksomhet. Prosjektet fikk Statens byggeskikkpris i 2004, Moss bys pris for god byarkitektur og Moss bys pris for god byggeskikk i 2003. I 2005 bestemte Riksantikvaren seg for å bruke prosjektet som referanseprosjekt for transformasjon og fortetting i eksisterende byområder.

Prosjektets visjon var å bevare og revitalisere den gamle bydelen ved å skape en publikumsrettet møteplass for kunnskap og kultur og integrere ny arkitektur i gammel kontekst. Bibliotek, bymuseum og kinoanlegg er samlokalisert i eksisterende bygninger, mens et nytt bygg rommer høyskolesenter. Gjennom proporsjonering og orientering av høyskolebygget, valg av formelementer og materialer (zink, tegl, aluminium) er det lagt vekt på at nybyggene skal vise ærbødighet og bidra til positiv synliggjøring av de historiske bygningene og tilliggende industrianlegg.

Sundby arkitekter as og Berg & Dyring landskapsarkitekter as har også vært involvert i prosjektet.