Molde Lufthavn Årø

Molde Lufthavn ble tegnet av Knudsen & Lundevall i 1992.

I 2012 ble en utvidelse av Molde Lufthavn på 900 kvadratmeter gjennomført med LPO som ansvarlig arkitekt. Utvidelsen bestod i ny utenlandsterminal med tilhørende servicefunksjoner, og ble utviklet som ledd i en helhetlig strategi om å skape en felles profil for Avinors regionale flyplassutvidelser.

Prosjektet er resultat av en mulighetsstudie som ble gjennomført for Avinor i samarbeid med Innovasjon Norge for å fremme bruken av tre i samferdselsbygg. Terminalutvidelsen er ment som et pilot-prosjekt i denne sammenheng.

Studien har fokusert på å utvikle en rasjonell og miljøvennlig byggemetode der både arkitektonisk profil, elementer og detaljer kan implementeres i nye prosjekter.