Molde Lufthavn Årø

Molde Lufthavn ble tegnet av Knudsen & Lundevall i 1992.

Utvidelse er på 900 M2. Den består av ny utenlandsterminal med tilhørende servicefunksjoner, og er utviklet som ledd i en helhetlig strategi om å skape en felles profil for Avinors regionale flyplassutvidelser.

Prosjektet er resultat av en mulighetsstudie som ble gjennomført for Avinor i samarbeid med Innovasjon Norge. Det var en sentral målsetting å fremme bruken av tre i samferdselsbygg og terminalutvidelsen er ment som et pilot-prosjekt i denne sammenheng.

Studien har fokusert på å utvikle en rasjonell, miljøvennlig byggemetode der både arkitektonisk profil samt elementer og detaljer kan implementeres i nye prosjekter.