Mathallen

Transformasjon og rehabilitering av broverksted i tegl , bygget i 1908 og 1936. Mathallen åpnet 2. oktober 2012.

Mathallen er utviklet etter forbilder fra Syd-Europa, som har lang tradisjon for salg av matvarer i tilsvarende haller. Hallens aktører tilbyr mat og drikke av høy kvalitet og skal være et senter for norsk matkultur. I hallen finnes 30 salgsboder som også tilbyr enkel servering, en restaurant, en vinbar, eventlokaler, et kulinarisk akademi, garderober, lager og energisentral for hele Vulkanområdet.
 
Mathallen ble tildelt Olavsrosa våren 2014 - prisen for vern av levende kulturminner i en historisk kontekst.