Mathallen

Som en del av utviklingen av Vulkanområdet, fikk LPO arkitekter oppgaven å transformere og rehabilitere det gamle broverksted i tegl, bygget i 1908 og 1936 til en moderne mathall. 

Mathallen er utviklet etter forbilder fra Syd-Europa, som har lang tradisjon for salg av matvarer i tilsvarende haller. Hallens aktører tilbyr mat og drikke av høy kvalitet og skal være et senter for norsk matkultur. I hallen finnes 30 salgsboder som også tilbyr enkel servering, en restaurant, en vinbar, eventlokaler, et kulinarisk akademi, garderober, lager og energisentral for hele Vulkanområdet.

​Mathallen ble åpnet 2. oktober 2012 og ble tildelt Olavsrosa våren 2014 - prisen for vern av levende kulturminner i en historisk kontekst.