Marienfryd

Boligprosjektet Marienfryd ligger på Ensjø i Oslo, og omfatter ca. 380 boliger. Prosjektet startet som reguleringssak i 2006. Eiendommen ble da omregulert fra industri til boligformål, samt barnehage og beverting. Utgangspunktet var Narvesens hovedkontor og distribusjonslager fra 1960-tallet.

Tomten er nærmeste nabo til LilleTøyen hageby med bare Hovinveien mellom. Mot sør ligger et nytt parkdrag, Tidemansparken, hvor Hovinbekken er brakt opp i til overflaten igjen.

Byggeprosjektet er delt inn i 6 byggetrinn.

Første byggetrinn var en transformasjon av det 14 etasjer høye kontorbygget fra 1961. Dette stod ferdig i 2011 med 79 leiligheter. Leilighetene spenner fra 2 – 5-roms leiligheter og er lokalisert fra 2. til 13. etasje. I 14. etasje er det felles festlokale og takterrasse.  1. etasje har ekstra stor takhøyde og her ligger en luftig og gjennomlyst inngangslobby og lokaler for en kafé. Kafé-lokalet har dagslys fra tre himmelretninger og uteservering mot Tidemannsparken.

Organisering og utforming av leiligheter og fellesarealer har tatt utgangspunkt i gjenbruk av den plasstøpte primærkonstruksjonen som består av dekker, søyler og sjakter. Rundt hele bygget, og i alle etasjer, løper 1380meter med massivtrebalkonger som har fungert som stillas i byggeperioden.  

Byggetrinn 2-6 består av ni bygg på 5-6 etasjer som omkranser to sjenerøse gårdsrom, Gårdsparken og Storparken. Byggene som omkranser Gårdspaken, og selve gårdsrommet, ligger delvis på konstruksjoner fra det som tidligere var sentrallageret til Narvesen. I denne underetasjen er all parkering løst for hele prosjektet.

Leilighetene spenner fra 2 – 4-roms leiligheter og i byggetrinn 5 er det innpasset en barnehage.

Materialbruken på ”Høyblokka” er hovedsakelig holdt i lyse toner, kremfargede plater og lysbeiset treverk, med innslag av mørke-grått.

Som en kontrast til den lyse materialebruken på ”Høyblokka” er kvartalsbyggenes fasader gjennomført i mørk tegl eller mørk puss. Alle byggetrinnene har imidlertid innslag av gyllent beiset panel mot balkonger og enkelte vindusfelt. En fellesnevner er også enkle grå spilerekkverk.