Marienfryd

Boligprosjektet Marienfryd ligger på Ensjø i Oslo, og omfatter ca. 380 boliger. Prosjektet startet som reguleringssak i 2006. Eiendommen ble da omregulert fra industri til boligformål, samt barnehage og beverting. Utgangspunktet var Narvesens hovedkontor og distribusjonslager fra 1960-tallet.

Tomten er nærmeste nabo til Lille Tøyen hageby med bare Hovinveien mellom. Mot sør ligger et nytt parkdrag, Tidemansparken, hvor Hovinbekken er brakt opp i til overflaten igjen.

Inndelt i seks byggetrinn
Første byggetrinn var en transformasjon av det 14 etasjer høye kontorbygget fra 1961. Dette stod ferdig i 2011 med 79 leiligheter. Leilighetene spenner fra to- til femroms leiligheter og er lokalisert fra 2. til 13. etasje. I 14. etasje er det felles festlokale og takterrasse.  1. etasje har ekstra stor takhøyde og her ligger en luftig og gjennomlyst inngangslobby og lokaler for en kafé. Kafélokalet har dagslys fra tre himmelretninger og uteservering mot Tidemannsparken.

Organisering og utforming av leiligheter og fellesarealer har tatt utgangspunkt i gjenbruk av den plasstøpte primærkonstruksjonen som består av dekker, søyler og sjakter. Rundt hele bygget, og i alle etasjer, løper 1380 meter med massivtrebalkonger som har fungert som stillas i byggeperioden.  

Byggetrinn to til seks består av ni bygg på fem til seks etasjer som omkranser to sjenerøse gårdsrom: Gårdsparken og Storparken. Byggene som omkranser Gårdspaken og selve gårdsrommet, ligger delvis på konstruksjoner fra det som tidligere var sentrallageret til Narvesen. I denne underetasjen er all parkering løst for hele prosjektet.

Leilighetene spenner fra to- til fireroms leiligheter og i byggetrinn fem er det også innpasset en barnehage.

Farger og materialbruk
Materialbruken på det høye kontorbygget, også kalt ”Høyblokka”, er hovedsakelig holdt i lyse toner, kremfargede plater og lysbeiset treverk, med noe innslag av mørkegrått.

Som en kontrast til den lyse materialbruken på ”Høyblokka” er kvartalsbyggenes fasader gjennomført i mørk tegl eller mørk puss. Alle byggetrinnene har imidlertid innslag av gyllent beiset panel mot balkonger og enkelte vindusfelt. En fellesnevner er også enkelt, grått spilerekkverk.