Kjørbo vest

På oppdrag for Selvaag bygg tegnet og prosjekterte LPO arkitekter 200 nye boliger på denne sentrale tomten mellom Kjørbokollen og Jongsåsen, vest i Sandvika sentrum i 2012. Totalt er det bygget sjy blokker på tilsammen 15.900 m2 BTA.

Tidligere har tomten vært i Forsvarets eie som magasin og forsvarsanlegget var sprengt inn i et platå bak en kolle. Utbyggingsprosjektet utvidet platået til et støyskjermet og solfylt uteområde for boligene og en eventuell fremtidig barnehage og skole plassert mot åssiden. Boligblokkene er basert på Selvaagbyggs standard leilighetsblokker plassert på en forstøtningsbase langs Jongsåsveien. De nybygde blokkene danner en randbebyggelse som vekselvis står parallelt og vinkelrett på veien. Gavlene er trukket ned på fortauet med forretninger på gateplan.

Gavlleilighetene mot gaten er prosjektert spesielt for å gjøre gavlene mer skulpturelle og utnytte den flotte utsikten. Basen forøvrig består av to etasjers garasjeanlegg under bebyggelsen med innkjøring i hver kortende. I nordøst danner bebyggelsen et torg for å bidra til en større urbanisering av området på sikt.

Sandvika er definert som den ”hvite byen”. Anlegget er derfor utført i hvit puss og med forstøtningsmurer i rødlig granitt tilsvarende togbrokarene i den nærmeste delen av Sandvika sentrum. Oppgangene er tydelig markert med skilt- og overdekningselementer i individuelle farger. Gangveier gjennom området på langs, samt ramper, trapper og en prosjektert, men ikke utført, bro på tvers skal styrke forbindelser øst, vest og mot Jongskollen.