Kjørbo vest

På en meget sentral tomt vest i Sandvika sentrum er det oppført et boliganlegg på 200 boliger.

Tomten har vært betraktet som en enklave i Sandvika sentrum mellom Kjørbokollen og Jongsåsen, og har vært i Forsvarets eie som magasin tidligere.

Forsvarsanlegget var sprengt inn i et platå bak en kolle. Platået er utvidet og danner nå et støyskjermet og solfylt uteområde for boligene og en eventuell fremtidig barnehage og skole plassert mot åssiden. Boligblokkene er basert på Selvaagbyggs standard leilighetsblokker plassert på en forstøtningsbase langs Jongsåsveien. De 7 blokkene danner en randbebyggelse som vekselvis står parallelt og vinkelrett på veien. Gavlene er trukket ned på fortauet med forretninger på gateplan.

Gavlleilighetene mot gaten er prosjektert spesielt for prosjektet for å gjøre gavlene mer skulpturelle og utnytte den flotte utsikten. Basen for øvrig består av to etasjers garasjeanlegg under bebyggelsen med innkjøring i hver kortende. I nordøst danner bebyggelsen et torg for å bidra til en større urbanisering av området på sikt.

Sandvika er definert som den ”hvite byen”. Anlegget er derfor utført i hvit puss og med forstøtningsmurer i rødlig granitt tilsvarende tog brokarene i den nærmeste delen av Sandvika sentrum. Oppgangene er tydelig markert med skilt- og overdekningselementer og individuelle farger. Gangveier gjennom området på langs, samt ramper, trapper og en prosjektert, men ikke utført, bro på tvers skal styrke forbindelser øst, vest og mot Jongskollen.

Areal: 15.900 m2 BTA