Jessheim storsenter

LPO har vært arkitekt for utviklingen av Jessheim Storsenter fra 2001.

Fase 1 omfattet nytt byggetrinn II inkludert sammenbygging av to eksisterende sentre og ombygging av store deler av disse. Gjennomført 2003.
Fase 2 .Konsekvensutredning, regulering og prosjektering av byggtrinn III. Ferdigstilles 2007
Utbyggingen skal videreutvikle detaljhandelen på Jessheim og være med på å styrke Jessheim sentrum som regionsenter for Øvre Romerike.
 
De to sentrumskvartalene har bebyggelse fra ulike tidsepoker med et fragmentert uttrykk. Utbyggingen forsøker å finne et arkitektonisk grep som gir området et mer helhetlig uttrykk samtidig som det forholder seg til den eksisterende bebyggelsen.
Det indre "gatenettet" i senteret blir del av møteplassen for folk på Jessheim. Parkeringsplasser er anlagt under gatenivå, med inn/utkjøring på flere steder. Forretningsarealene er organisert over to plan, med stor fleksibilitet i utforming og størrelse for ulike leietagere.