Jessheim storsenter

LPO har vært arkitekt for utviklingen av Jessheim Storsenter fra 2001 til 2007. Prosjektet var delt inn i to ulike faser.

Fase 1: omfattet nytt byggetrinn II inkludert sammenbygning av to eksisterende sentre og ombygging av store deler av disse. Gjennomført 2003.

Fase 2: Konsekvensutredning, regulering og prosjektering av byggtrinn III. Ferdigstilles 2007

Utbyggingen skal videreutvikle detaljhandelen på Jessheim og være med på å styrke Jessheim sentrum som regionsenter for Øvre Romerike. De to sentrumskvartalene har hatt bebyggelse fra ulike tidsepoker med et fragmentert uttrykk. En viktig forutsetning for utbyggingen har derfor vært å finne et arkitektonisk grep for å gi området et mer helhetlig uttrykk samtidig som det forholder seg til den eksisterende bebyggelsen. Det indre "gatenettet" i senteret har blitt en del av møteplassen for folk på Jessheim. Parkeringsplasser er anlagt under gatenivå, med inn/utkjøring på flere steder. Forretningsarealene er organisert over to plan, med stor fleksibilitet i utforming og størrelse for ulike leietagere.