Ingeniørvåpenet Rena leir

LPO har tegnet anlegg for Ingeniørvåpenets øvings- og vedlikeholdsfasiliteter. 15.000m2.

Anlegget huser undervisningslokaler, kontorlokaler og haller for øving på Ingeniørvåpenets utstyr. Huset er kledd med ubehandlet trespon kledning og galvaniserte stålplater som mye av den øvrige bebyggelsen i Rena Leir.