Hundetjenesten Oslo Politikammer

LPO har vært prosjektansvarlig saksbehandler for arkitektur og prosjekterings­gruppeleder i alle prosjektfaser, fra skisse til gjennomført anlegg. Samme rolle for utvidelse med sprengstofflager frem til og med forprosjekt og rammesøknad.