Hermetikken kulturfabrikk

LPO vant konkurransen om nytt kulturhus på Sortland i 2008. Kulturfabrikken står i dag ferdig,  integrert med eksisterende bygg i et kvartal ved Sortland havn som tidligere huset Vesterålen Hermetikkfabrikk.

Beliggenheten er sentral i aksen fra Strandgata, hovedgata gjennom sentrum, samt nær havn, Hurtigrutekai og et nytt hotell. 
 
Vi har som intensjon å få til en forankring mot den industrielle historien med fiskeforedlingsfabrikken, samtidig som Kulturfabrikkens fysiske utforming skal være med på å gi Sortland god arkitektur og nye impulser for den kommende utviklingen av byen. Sammen med det nye hotellet skal Kulturfabrikken tilføre Sortland ny aktivitet. De er viktige i utviklingen av byen mot nord. Kulturfabrikken skal være den sentrale møteplassen i Sortland,  med et variert tilbud innen kultursektoren. Storsal for konserter m.v., blackbox og kino. Arealer til kulturskole, voksenopplæring, frivillighetssentral, ungdomsklubb og et stort bibliotek. Administrasjonslokaler for kommunens kultursektor, og ny kafe. I tillegg er det arealer for Museum nord og Newtonrom for realfageksperimentering.