Hermetikken kulturfabrikk

LPO vant konkurransen om nytt kulturhus på Sortland i 2008. Kulturfabrikken står i dag ferdig, integrert med eksisterende bygg i et kvartal ved Sortland havn som tidligere huset Vesterålen Hermetikkfabrikk.

Beliggenheten er sentral i aksen fra Strandgata som er hovedgata gjennom sentrum, samt nær havn, Hurtigrutekaien og et nytt hotell. 

Intensjonen bak prosjektet har vært å få til en forankring mot den industrielle historien med fiskeforedlingsfabrikken. Samtidig skal Kulturfabrikkens fysiske utforming være med på å gi Sortland god arkitektur og nye impulser for den fremtidige utviklingen av byen.

Sammen med det nye hotellet skal Kulturfabrikken tilføre Sortland ny aktivitet. De er viktige i utviklingen av byen mot nord. Kulturfabrikken skal være den sentrale møteplassen i Sortland, med et variert tilbud innen kultursektoren. Storsal for konserter, blackbox og kino i tillegg har kulturfabrikken arealer til kulturskole, voksenopplæring, frivillighetssentral, ungdomsklubb, et stort bibliotek og kafe. Bygget rommer dessuten administrasjonslokaler for kommunens kultursektor og arealer for Museum nord samt «Newtonrom» for realfageksperimentering.