Harbitz Torg

LPO startet arbeidet med prosjektet i Harbitzalléen i 2012 med å omregulere eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium. Planforslaget består av tilsammen 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål (skole). LPO arkitekter tegner kontorbygget og næringslokalene, MAKE arkitekter tegner boligene.

I 2016 ble fabrikkbygningene revet for å klargjøre tomten for 320 leiligheter og et kontorbygg på elleve etasjer. Det eneste som er igjen av den opprinnelige bygningsmassen er halvparten av Laboratoriet som skal bli selve hjertet i anlegget. 

Kontorbygget skal oppføres med fasadematerialer i naturstein, eikepanel, glass og metall. Bygget skal oppføres som passivhus og tilfredsstille kravene til Breeam excellent.