Harbitz Torg

LPO startet arbeidet med prosjektet i Harbitzalléen i 2012 med å omregulere eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium. Planforslaget består av tilsammen 60.000 m2 BRA nytt byutviklingsareal med blanding av bolig, næring og offentlige formål/skole.
 
2016 ble fabrikkbygningene revet for å klargjøre tomten for 320 leiligheter og et kontorbygg på 11 etasjer. Det eneste som er igjen er halvparten av Laboratoriet som har fått byantikvarens oppmerksomhet og skal bli selve hjertet i anlegget.
 
LPO arkitekter tegner kontorbygget og næringslokalene, MAKE arkitekter tegner boligene.
 
Kontorbygget skal oppføres med fasade-materialer i naturstein, eikepanel, glass og metall og skal bli et passivhus og tilfredsstille kravene til Breeam excellent.