Hamar Politihus

LPO har i samarbeid med Filter Arkitekter AS utviklet og prosjektert nytt politihus på Hamar som  rommer hovedadministrasjon for Hedmark politidistrikt og politistasjon for Hamar. Det er vektlagt å gi politihuset en tydelighet i bybildet med en praktisk utforming. Politihuset har sin høyeste og mest åpne fasade ut mot Vangsveien, mens garasje og politigård i all hovedsak er lagt inn i bygget eller diskre bak. Med en inviterende hovedadkomst for publikum fra den åpne plassen mot Vangsveien kombinert med en lukket adkomst for operativ virksomhet fra Skogveien, har bygget fått en organisering som klart skiller de enkelte funksjoner.