Hamar Politihus

LPO har i samarbeid med Filter Arkitekter AS utviklet og prosjektert nytt politihus på Hamar.

Hamar politihus er hovedadministrasjon for Hedmark politidistrikt  og politistasjon for Hamar. Det er lagt vekt på å gi politihuset en tydelighet i bybildet og en utforming som er lett å ”lese”. Politihuset har sin høyeste og mest åpne fasade ut mot Vangsveien, mens garasje og politigård i all hovedsak er lagt enten inn i bygget eller diskre bak. Med en inviterende hovedadkomst for publikum fra forplassen mot Vangsveien, og en lukket adkomst for operativ virksomhet fra Skogveien har bygget fått en organisering som klart skiller de enkelte funksjoner.
 
Utforming og materialvalg søker å gjenspeile politiets rolle som ordensmakt. Det er lagt vekt på å få til et utseende som gjenspeiler autoritet samtidig som det er vennlig inviterende overfor det publikum som skal betjenes.