Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic
Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic

Geodetisk jordobservatorium

Kartverket skal etablere et nytt geodetisk jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Observatoriet skal romme geodetiske instrumenter som skal gjøre nøyaktige tidsmålinger, målinger mot kvasarer, samt måle endringer i lokalt tyngdefelt og nøyaktig avstand til satellitter i polare baner.

 

Målingene inngår i et globalt nettverk av målinger som vil gjøre samfunnets satellittbaserte infrastruktur (GPS) mer nøyaktig, i tillegg til å gi en mer nøyaktig klimaovervåking i nordområdene.

 

De bygningsmessige arbeidene omfatter oppføring av fundamenter for 2 stk VLBI- antenner, fundamenter for fagverksmaster for kontrollinstrumenter og tre bygninger; Stasjonsbygget, SLR-bygget og Gravimeterbygget. I tillegg skal det bygges en innebygget gangbroforbindelse mellom Stasjonsbygget, SLR-bygget og de to VLBI antennene. For å sikre at det ikke oppstår tining av permafrosten skal byggene stå på pæler og skal ha minimum 100 cm fri høyde over bakken. Det er et mål å gi anlegget en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier og at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Byggene skal oppføres med massivtre-elementer, utvendig isolert, kledd med ubehandlet panel av gran eller furu.

Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor Nordic.