Eventyrtunet

LPO Arkitekter AS har utviklet og tegnet dette boligprosjekt på Skårersletta i Lørenskog for Thongård AS. Prosjektet har fått navnet Eventyrtunet og bygges i 3 byggetrinn. Det første byggetrinnet stod ferdig høsten 2013 med 90 leiligheter og stor variasjon i størrelsene. Byggetrinn 2 omfatter 145 leiligheter og byggetrinn 3 er under planlegging.

Byggene føres opp hovedsakelig i tegl og puss, med fokus på store og solrike utearealer til leilighetene. Balkongene brukes aktivt i prosjektets arkitektoniske uttrykk.

Prosjektet er LPOs første boligprosjekt prosjektert og bygget i henhold til TEK10.