Diakonhjemmet DBL

Nybygget inneholder lokaler for Diakonhjemmets sykehus og Diakonhjemmets høgskole. Den sentrale plasseringen i Diakonhjemmets parkområde, mellom sykehus og høgskolens hovedbygninger danner et ideelt utgangspunkt for utviklingen av denne fellesfunksjonen. Auditoriet, biblioteket og gruppe- og undervisningsrommene vil ha stor betydning for begge institusjonene. I tillegg inneholder den nye bygningen et Lærings- og Mestringssenter (LMS) for pasienter og pårørende.

 
Bygget ble offisielt åpnet av biskop Kvarme 26.august 2011.