Bellonahuset

Hovedkontoret til miljøstiftelsen Bellona på Vulkanområdet i Oslo har en karakteristisk sørfasade med integrerte solfangere som også reduserer solbelastningen. På solrike dager leverer bygningen energi til den lokale energisentralen.

Bellonahuset ligger ved Akerselva og er en del av en større utbygging på Vulkanområdet. Bygget er det første ferdigstilte FutureBuilt-prosjektet i Oslo med fem etasjer både med forretninger, kontor samt café/bar i 1. etasje og på taket. I de øverste etasjene har Miljøstiftelsen Bellona sitt hovedkontor. Da bygget stod ferdig i 2010, var Bellonahuset Norges mest energieffektive bygg. 

Bygget er utformet på en slik måte at det bidrar til å utnytte solvarmen på en funksjonell måte, samtidig som solbelastningen på vinduspartiene blir begrenset til tross for de store sørvendte glassflatene. I den sagtannformede sørfasaden vender glasspartiene nedover og skjermer mot overoppvarming ved hjelp av solfangerpaneler som danner en brem på oversiden.

Prosjektet har hatt fokus på energidesign og energiberegninger hele veien og en energirådgiver har fulgt prosjektet fra prosjektering til ferdigstillelse. Tilpasning til eksisterende arkitektur, samt lysavskjerming og solfangst har påvirket byggets form og plassering. I sydfasaden er det montert 291 m² solfangere som bidrar til oppvarming av varmtvann.

Energi
Ved prosjektering ble det oppnådd passivhusnivå og A-merke i energimerkeordningen med god margin for både kontor- og forretningsdelen. Bellonabygget er tilbkoblet den lokale energisentralen på Vulkan som forsyner alle byggene på området med varme, kjøling og varmtvann. Energisentralen får energi fra solpaneler montert på Bellonahuset, en lokal grunnvannsvarmepumpe og fjernvarme fra Hafslund som spisslast.

Det ble gjennomført følgende tiltak for at Bellonahuset skulle oppnå et lavt energibehov: 

 • God isolasjon (tak 400 mm, vegger 270 mm) og vinduer med lav U-verdi (U-verdi 0,8)- minimering av kuldebroer og lav luftlekkasjefaktor (0,5-1,0)- god varmegjenvinner (virkningsgrad 87,6 prosent)
   
 • Lite vindusareal (17 prosent av bruksareal i kontordelen)
   
 • God utvendig solskjerming med automatiske persienner og skrå vinduer på sydfasaden som virker som indirekte solskjerming
   
 • Behovsstyring og energieffektive vifter (SFP-faktor 1,5)
   
 • Energieffektiv belysning (3,8 W/m²) og behovsstyring av belysning i kontordelen
   
 • 50 prosent eksponert betonghimling som akkumulerer varme og jevner ut temperatur over døgnet, samt frikjøling om natten
   

Energiforsyningen til Bellonahuset har følgende fordeling:

 • Energikilde til oppvarming: lokal varmepumpe (ca 50 prosent), solvarme (ca 23 prosent) og fjernvarme (ca 27 prosent)
   
 • Energikilde til varmtvann: solvarme (79 prosent), lokal varmepumpe (14 prosent) og fjernvarme (7 prosent)- energikilde til kjøling: lokal varmepumpe- energikilde til elbruk: kjøpt el
   
 • LED-belysning ble vurdert, men det viste seg at T5 armaturer var mer energieffektivt.enn den tilgjengelige  LED-teknologien.
   

Bellonahuset er tildelt en rekke utmerkelser, blant annet Narud Stokke Wiigs jubileumspris for miljø-og energibevisst arkitektur i ytterste klasse gikk i 2011 til LPO for planen av Vulkan som område og for Bellonahuset og Venstres Miljøpris (2010).