Bellonahuset

Bellona har flyttet inn i Norges mest energieffektive kontorbygg. Bellonahuset er et eksempel på at det er mulig å bygge energieffektivt og miljøvennlig for hvem som helst. Målet var å være bedre enn energiklasse A med maks energiforbruk på 84 kWh/m2. Beregninger viser at det ferdige prosjektet er så bra av energibehovet vil være 67 kWh/m2.  Målet er nådd med god margin!

Knepene for energivennlig bygging er enkle. Det handler om ekstra isolering, gode og samkjørte styringssystemer, tilpasning til solforhold, og bevisste leietakere. Bygget er også utstyrt med solfangere som sørger for oppvarming, og på gode dager vil det også kunne levere overskuddsvarme til energisentralen. Vulkan har egen energisentral hvor Bellonahuset, Fabrikken, Mathallen og hotellene er koblet til. Det er målet at energisentralen skal dekke 75% av energibehovet til kjøling og oppvarming. Bellonahuset leverer overskuddsenergi til sentralen.

"Den viktigste lærdommen er at det å bygge energieffektivt slett ikke er noe hokus pokus. Det er bare å bestemme seg! Vi er stolt over å ha vært med på å skape Norges mest energieffektive kontorbygg, og håper at Bellonahuset vil inspirere andre til å bygge minst like energieffektivt. Vi har vist at der er mulig." Fredrik Hauge, leder Miljøstiftelsen Bellona

 "Vi har lært mye nytt i dette prosjektet og er glad for å ha fått være del av en stor gruppe hvor mye kunnskap var samlet. Men den viktigste lærdommen er at dette prosjektet har oppfylt de høye kravene uten å bruke avanserte byggemetoder." Lisbeth Halseth, tidligere daglig leder LPO.

 Narud Stokke Wiigs jubileumspris for miljø- og energibevisst arkitektur av ytterste klasse gikk i 2011 til LPO for planen for Vulkan som område og for Bellonahuset. Bygget vant Oslo Venstres miljøpris i 2010.