Auditorium Fredriksvern - Stavern

Fredriksvern festning i Stavern er ikke lenger et militært anlegg og har fått ny bruk der blant annet Politihøgskolen har blitt en sentral leietaker av anlegget. I den forbindelse har LPO arkitekter prosjektert et nytt auditorium for å utvide bygningsmassen.

Auditoriet er bygget diskret inn mot terreng i bakkant av eksisterende bygningsmasse og er utvendig kledd med en svart båndtekking både på vegger og tak. I forbindelse med glassfasaden mot havet er det under utstikkende vegger og tak benyttet trepanel malt Staverngult – en farge som er karakteristisk for festningen og for Stavern generelt.

Auditoriet er totalt 225 m² og rommer innvendig 185 sitteplasser. I tillegg til akustisk himling av Ecophonplater er det på veggene av auditoriet montert trespiler med akustiske plater bak