Auditorium Fredriksvern - Stavern

Fredriksvern festning i Stavern er ikke lenger et militært anlegg, men har fått ny bruk.

Politihøgskolen leier nå store deler av anlegget og i den forbindelse har bygningsmassen blitt utvidet med et nytt auditorium med adkomst fra eksisterende bygning.

Auditoriet er bygget diskret inn mot terreng i bakkant av eksisterende bygningsmasse og er gitt innslag av den gule fargen som er karakteristisk for festningen og for Stavern generelt - Staverngul.