Astrup Fearnley

Astrup Fearnley-museet åpnet i 1993 i egen bygning tegnet av LPO Arkitekter, på Grev Wedels plass 9 i Kvadraturen. Bygget mottok Sundts premie i 1992. 

Bygningen inneholdt Astrup Fearnley Museet for moderne kunst, samt kontorer. Bygget er samlet omkring et stort glassoverbygget atrium, utviklet i samarbeid med Arup (London). Materialer er valgt ut fra et ønske om å forene et moderne bygg med historiske omgivelser. Spesialprodusert glasert tegl med metall-/glassfasader. Innvendig detaljering er basert på bevisst utnyttelse av dagslyset, hvor stor vekt er lagt på gjennomskinnelighet, refleks og utsikt. 

I 2012 flyttet museet til Tjuvholmen.