Vulkan og Sørenga stilles ut på Nasjonalmuseet

I dag åpner arkitekturutstillingen «Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016» på Nasjonalmuseet der to av LPOs største prosjekter er stilt ut.

 


Vulkanområdet ligger sentralt i Oslo og var ferdig utbygd i 2014.Prosjektet har blitt tildelt en rekke priser, blandt annet Cityprisen og Statens Bymiljø pris i 2012. Foto: Finn Ståle Fjelberg


Sørenga sjøbad ble åpnet 25. juni 2015 og er et viktig bidrag til den nye fjordbyen i Oslo. Foto: MK AS

Utstillingen presenterer 25 utvalgte prosjekter fra de siste fem årene tegnet av norske og internasjonale arkitekter i Norge, samt prosjekter i utlandet tegnet av norske arkitekter. LPO Vulkan-prosjekt er et av disse, mens Sørenga Sjøbad vises i sammenheng med Fjordbyen.

- Vulkan er valgt ut for å vise hvordan transformasjon er blitt et viktig grep i arkitekturen i dag. Sørenga Sjøbad er vist i sammenheng med utviklingen av fjordbyen - en viktig begivenhet i norsk arkitektur, og som i motsetning til de 25 blir vist direkte på paviljongens glassvegger, sier Cathrine Furuholmen, prosjektleder ved Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Arkitektur utstilt på en ny måte
Om selve utstillingsgrepet forklarer Furuholmen at prosjektene er vist på en annerledes måte enn hvordan arkitektur tradisjonelt stilles ut.

- Mange av disse prosjektene er allerede kjent og tilgjengelige, mange på trykk eller internett. Vi ønsket å utforske en ny presentasjons- og formidlingsform av arkitektur som kan gi et nytt blikk på prosjektene. Tegninger av prosjektene er laserbrent (kuttet) på filt. Istedenfor å trykke bilder på store plansjer har vi valgt å lage en fotosky eller sammensetninger av bilder, som man beveger seg gjennom for å gi publikum en ny opplevelse.

Arkitektur utstilt på en ny måte
Gjennom utstillingen inviteres publikum til å reflektere over hvilke byggeoppgaver som preger de siste fem årenes norske arkitekturscene. På hva som kjennetegner norsk arkitektur i dag og vurdere på hvilken måte arkitekturen gjenspeiler hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig. Kan arkitektur bidra til å skape tilhørighet, beskyttelse og å gi fraflytningstruede byer og tettsteder en ny framtid?

Her kan du lese mer om utstillingen på Nasjonalmuseet

Av Hilde Lillejord