VOLLSVEIEN 9 - 21

LPO er invitert til å delta i idékonkurranse for Vollsveien 9-21. Området defineres  av Vollsveien i øst og Lysakerelva som markerer grensen til Oslo kommune i vest. Mustad Eiendom ønsker å se sine eiendommer i en tettere bymessig sammenheng med eiendommene på Oslosiden av elva, og samtidig knytte sammenheng til Lysaker stasjon.

De inviterte kontorene er:

A-LAB, LPO, Lund Hagem, MAD og Niels Torp