Vi regulerer E18 og ny busstasjon på Lysaker

I vårt nye prosjekt samarbeider vi med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan, som omfatter:


• ny E18 på en strekning på ca. 5 km
• ombygging av dagens E18
• bussveg og sykkelveg på hele strekingen
• ny bussterminal på Lysaker
• forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

 

Planarbeidet er i gang og forslag skal oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.