Varnerbygget mottok Asker kommunes byggeskikkpris

Asker kommune delte ut sin byggeskikkpris for 2016 til Varnerbygget på Nesøya der LPO arkitekter har hatt en sentral rolle i utformingen av fasader og sluttføring av prosjektet.

 

 


Kyststien på sjøsiden av bygget er tilgjengelig for allmennheten og åpner opp for ferdsel og tilgang på fjorden. Foto: Joakim Karlsen.
 

Det var både næringsbygg, offentlige bygg, en hytte og en enebolig nominert av Byggeskikkutvalget som har beståttav seks representanter fra ulike partier og administrasjonen i kommunen. I sin begrunnelse peker juryen på prosjektets forbilledlige utforming der det er lagt vekt på å ivareta arbeidsmiljø og grønne omgivelser. Det nevnes også at interiør og innvending detaljering er nøye gjennomtenkt og bidrar til et godt helhetsinntrykk. 

Utvalget begrunner også prisen med at prosjektet har stor verdi for utviklingen av Asker som arena for næringsvirksomhet, med nye attraktive arbeidsplasser i et lyst, luftig og fremtidsrettet prosjekt.

Integrasjon av kunst og utvikling av omgivelsene
En viktig rolle for LPO i dette prosjektet har vært å utforme byggets fasade og interiør. En tanke har vært å få frem virksomhetens identitet og opparbeidelse av offentlige uteområder. Opprinnelig var det LINK-arkitekter som utarbeidet konseptet, mens LPO arbeidet frem detaljeringen av fasadene og sluttførte prosjektet.


Prosjektet er resultat av en sammenbygning av tre eksisterende bygg. Mellomrommene mellom de opprinnelige byggene er blitt til store fellesområder som gir luft og lys til de tilstøtende bygningene. Dette bilde viser resepsjonsområdet hvor Magne Furuholmen har laget flere kunstinstallasjoner.

LPO hadde et tett samarbeid med kunstner Magne Furuholmen som laget silketrykk til glassfasadene og flere skulpturer i resepsjonsområdet. -  Vi ønsket at elementene skulle gjenspeile Varner-gruppens virksomhet og har vært med på å gi bygget en særegen identitet, forklarer vår arkitekt Øystein Sjøstrand, som har jobbet med prosjektet.

- Det har vært inspirerende å samarbeide med Varner-familien, de var veldig engasjerte og nytenkende, sier Sjøstrand. Han er imponert over eiernes engasjement for å skape en god arbeidsplass og samtidig bidra til en utvikling av omgivelsene utenfor. Opparbeidelsen av Kyststien forbi bygningene er et eksempel på dette.


På inngangsfasaden har Magne Furuholmen brukt silketrykk av bokstaver som danner ord fra Varnergruppens virksomhet. Samtidig fungerer bokstavene som solavskjerming for lokalene innenfor.


Varnervinduene
ble utviklet gjennom ideen å få gi lys inn fra takvinduet i foajeen til bygningene for å gi lys til møterom som ikke var direkte eksponert for utvendige vinduer. Vinduene ble utformet som bokstaver og staver ordet VARNER som både fungerer som et skilt i resepsjonsområdet og som senere har blitt til Varner-gruppens logo.


Byggene
har flere soner for ulik bruk. Dette bilde er fra 4. etasjes lounge som er møblert med peis og vintage lounge møbler som Varnerfamilien har samlet på. Foto: Joakim Karlsen.


Bygningene
har et rikt materialbruk, spesielt innvendig. Her ser vi hvordan veggene på møteromsavdelingen er utformet med trespiler med variert profil.
 

Av: Hilde Lillejord