Utvidelse av Sundvolden hotell

I lørdagsutgivelsen av Dagens Næringsliv ble det skrevet om ett av våre aktuelle prosjekter, nemlig utvidelsen av Sundvolden hotell.
Utvidelsen innebærer en ny kongresshall på 1260 kvadratmeter, der det utover dette skal det bygges 60 nye rom og spa-avdeling. Planen er at bygget skal stå ferdig høsten 2017.

 

Les mer om Laeskogen-familien sine spennende planer her.