TO LPO-PROSJEKTER PÅ KANDIDATLISTEN TIL OSLO BYS ARKITEKTURPRIS

Juryen har plukket ut Sørenga Sjøbad og Munkedamsveien 62 til å være med å konkurrere om å vinne Oslo bys arkitekturpris for 2016. Prisen har blitt delt ut siden 2002 for å hedre gode bygg og landskapsprosjekter som er et særlig tilskudd til byen og dens utvikling. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt å vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen. Tilsammen 25 kandidater er valgt ut blant de nominerte prosjektene.

 

Les mer her eller her