TELEGRAFEN - IDEKONKURRANSE

LPO er invitert til å delta i idékonkurransen for rehabilitering og utvikling av Telegrafbygningen i Kvadraturen. Oppgaven består i å utrede et forslag for revitalisering av bygningen både hva angår funksjon og bygningsmasse.

 

De inviterte arkitektkontorene er:

LPO Arkitekter

4B arkitekter

Dark arkitekter AS

Mellbye Arkitektur Interiør AS