STOR INTERNASJONAL INTERESSE FOR MINNESTEDER ETTER 22. JULI

Kunstnere og arkitekter fra 46 land meldte sin interesse for de nasjonale minnestedene etter 22.juli. Åtte utvalgte skal nå konkurrere videre. Fristen for påmelding til den åpne internasjonale prekvalifiseringen for minnesteder etter 22. juli gikk ut 3. september i år. Innen tidsfristen forelå 300 søknader hvorav 67 var norske. Totalt er 46 land representert.

Følgende kunstnere, arkitekter og grupper er invitert til å delta i en lukket konkurranse:

Jonas Dahlberg (SE)
Jeremy Deller (UK)
Estudio SIC (ES)
Goksøyr & Martens og Snøhetta Arkitekter (NO)
Haugen/Zohar arkitekter (NO)
Olav Christopher Jenssen og LPO arkitekter (NO)
Paul Murdoch Architects (US)
NLÉ & Kunlé Adeyemi 
(NL/NG)