Skrei temapark – Lofotens nye attraksjon

LPO arkitekter, Asplan Viak og Expology AB kom samlet sett best ut da evalueringsutvalget i Museum Nord skulle kåre en vinner i konkurransen om SKREI temapark i Lofoten.

Skrei temapark formidler forskning og bygger kunnskap om hvordan vi som samfunn forvalter havets ressurser med fokus på Barentztorsken; Skreien. Museum Nord ønsker at den nye utstillingen, med nye bygg og uteområder, skal vise hvordan Lofotfisket dannet et helt nytt grunnlag for Nord-Norges, og i stor grad også Norges handelskontakt med øvrige Europa.

«- Teamet har koblet kunst og kultur sammen i sitt forslag for å tydeliggjøre at vi er på et historisk sted… Løsningen for Sentralbygget er vakkert utformet med en god planløsning både for kontakt med stedet, med utstillingsarealene og med magasinene og verkstedene. Evalueringsutvalget opplever det som et godt bygg å ”komme frem til” og er imponert over arbeidet som er lagt ned så langt,»  står det i tildelingsbeslutningen fra Museum Nord.

Mange arkitekt/design-team søkte om å få delta i konkurransen, hvorav fem team ble prekvalifisert.

· AART architects, SLA og Kvorning design og Kommunikasjon
· Carl-Viggo Hølmebakk arkitektkontor, Sixsides, Landskapsfabrikken og Kristoffer Apeland
· L2 arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter, Expology og Dronninga Landskap
· LPO arkitekter, Asplan Viak og Expology AB
· Snøhetta Oslo med Snøhetta Brand Design, Tind Arkitektkontor, Salt og Sisu Design

En historie om Lofotfiskets betydning
Oppgaven har vært å levere et forslag til en temapark i Vågar utenfor Kabelvåg i Lofoten som både skal fortelle en historie om Lofotfiskets betydning for Nord-Norges og sette stedet der handelen med denne varen startet på kartet. Et premiss har vært å skape en sømløs helhet mellom de eksisterende attraksjonene på stedet, og en attraktiv vandring mellom disse.


Planområdet ligger fint, solrikt og relativt skjermet til i det store landskapsrommet som defineres av det majestetiske fjellmassivet i nord og Vestfjorden i sør. Tiltakene skal gjøre det lett å ankomme temaparken fra både vei og fra sjøen, samt å bevege seg mellom attraksjonene.

Fruktbart samarbeid
LPO samarbeidet tett med Expology i Stockholm som har vært ansvarlig for å utvikle utstillingsløsningene på ca 2 000 kvm. Asplan Viak har arbeidet med landskapsarkitektur, miljø og energi, i tillegg til samtidskunstner Sven Påhlsson. Bygganalyse og Cowi har vært teamets rådgivere.

- Samarbeidet har vært utrolig bra, og resultatet har blitt et helhetlig prosjekt som har klart å fortolke et ambisiøst utstillingskonsept fra Museum Nord. Å samle de nye og eksisterende museene og attraksjonene til en helhet vil gi synergieffekter, sier Margrethe B. Friis, en av arkitektene som har utformet prosjektet for LPO arkitekter. Hun er overbevist om at tiltaket vil være viktig for å formidle Lofotfiskets betydning for en økende mengde besøkende.

​Av Hilde Lillejord