SKI STASJON FORTSETTER

Arbeidet med den nye Follobanen fortsetter da innsigelser mot reguleringsplanene for banen og Ski stasjon er trukket. Den nye Follobanen vil gi nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, og sørge for betraktelig kortere reisetid til og fra hovedstaden for Østfold-pendlere.

 

Det nye dobbeltsporet medfører en omfattende ombygging av Ski stasjon, som LPO jobber med i samarbeid med Multiconsult og Jernbaneverket.

 

Brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan leses her.