Signert kontrakt om nytt selskap for gigantprosjekt

I dag ble det signert kontakt for opprettelse av det nye selskapet, Team Veidekke, som er etablert for å utvikle og bygge vel 3.000 boliger for Obos på Ulven.


Fra venstre: Espen Stordal, daglig leder i Team Veidde DA og prosjektleder i Veidekke Entreprenør AS sammen med Lisbeth Halseth, arkitekt og partner i LPO.

I samarbeid med Veidekke og flere rådgiverselskaper har LPO arkitekter AS i dag signert kontrakten og opprettet et eget selskap, Team Veidekke DA, som skal stå for både planleggingen og utbyggingen av Ulven. LPO går inn med en eierandel på 2,5 prosent.

– Dette er en helt ny måte å arbeide på for LPO. Nå skal vi som prosjekterer og de som bygger være i ett og samme selskap. Dette gjør at vi kan jobbe enda tettere med våre samarbeidspartnere om å finne gode, kostnadseffektive løsninger, sier Lisbeth Halseth, arkitekt og partner i LPO.

Team Veidekke går inn som totalentreprenør for utbyggingen av Ulven for OBOS.


20 prosent kostnadsreduksjon

Målet til selskapet er å redusere byggekostnadene opp mot 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig byggekostnad for tilsvarende prosjekt.

For å få til dette må vi rasjonalisere i alle ledd, fra prosjektering til utførelse for å redusere antall timeverk og holde produktiviteten oppe, sier Halseth.

Et annet virkemiddel for å holde prisene nede i prosjektet, er det også lagt opp til bruk av modularisering og industrialiserte byggeprosesser.


Team Veidekke DA

Selskap opprettet med delt ansvar mellom Veidekke, LPO arkitekter, Dr techn. Olav Olsen, ORAS, Bravida Norge AS, Landskaperiet, Erichsen & Horgen og Stema Rådgivning. Hver deltaker er solidarisk ansvarlig for sin del. En styringsgruppe representerer selskapets beslutningsorgan for større saker, mens prosjektlederen er daglig leder. Overskuddet fordeles ut fra den enkelte deltakers eierandel.

Av: Hilde Lillejord, LPO