REGJERINGENS VEDTAK OM FREMTIDIG REGJERINGSKVARTAL

Regjeringen presenterte nylig sitt vedtak vedrørende nytt regjeringskvartal. Til grunn for vedtaket lå LPO/Metier/Opaks konseptvalgsutredning fra 2012. Utredningens konklusjoner ble fulgt på de fleste områder og ”konsept Øst” legges til grunn. Bevaring av Høyblokka lå inne som en mulighet i konsept Øst. Konsept Øst er også en god sikkerhetsmessig løsning samtidig som Akersgata og Møllergata blir åpne for trafikk.

 

Regjeringen har videre bestemt at alle departementene utenom Forsvarsdepartementet skal samles i det nye regjeringskvartalet og at de ansatte skal ha faste plasser. Det legges opp til en beskjeden økning i antall ansatte i departementene i tråd med tallet i konseptvalgsutredningen.

 

Se video fra pressekonferansen her