PYRAMIDEN UT PÅ NY HØRING

Planforslaget for Pyramiden på Svalbard legges ut på 2. gangs høring i dag!

 

Arealplanen legger til rette for ny virksomhet i den eksisterende bebyggelsen og sikrer natur- og kulturverdier i området. Det er lov å komme med innspill til planen innen 15. juni.

 

Se http://www.lpo.no/urbanisme/pyramiden-article219-134.html for dokumenter og mer informasjon.