Portalen på Lillestrøm

Like ved jernbanestasjonen på Lillestrøm, står nå LPOs siste prosjekt Portalen ferdig bygget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene.LPO arkitekter vant i 2012 konkurransen om å fylle den attraktive tomten like ved jernbanestasjonen på Lillestrøm på oppdrag for OBOS Forretningsbygg og OBOS nye hjem.

– Oppdragsgiver hadde ganske bestemte føringer om hvordan tomten skulle disponeres og et ønske om å få innpasset cirka 50.000 kvadratmeter på tomten hvorav 40.000 kvadratmeter skulle være over bakken. De ville ha et kontorbygg i sør, et hotell nærmest jernbanestasjonen og boliger og forretninger plassert i midten. Vi hadde en veldig god intern prosess som førte til dette konseptet, forteller Beate Bruun i LPO Arkitekter.

Gode forbindelser og kompakt form
– Ved å dele tomten i to, klarte vi å etablere en diagonal passasje fra stasjonen, gjennom prosjektet og inn til Norges Varemesse i sørøst, forklarer Bruun om byplangrepet som har forsterket forbindelsen mellom messeområdet og jernbanestasjonen.  

– Ved å legge opp til et ganske bredt og kompakt kontorbygg, klarte vi å «sluke» mange kvadratmeter, men for å få arealet til å gå opp, innså vi at det måtte bygges høyere, sier Bruun om kontorbygget på ti etasjer.

Et prosjekt av denne størrelsen gir et stort avtrykk i bybildet. Skrå takflater har derfor blitt et formgrep for hele bebyggelsen for at det skal fremstå akseptabelt i forhold til omgivelsene.

– Vi brukte de skrå fasadene til å kappe volumene og få ned høydene, ikke minst mot Kanalveien som er en viktig hovedgate opp mot stasjonen. Hotellet på 12 etasjer er nå et tårn ved stasjonen, mens kontorbygget viser seg som en portal som peker inn mot sentrum, forklarer Bruun. De skrå takflatene er kledd med en takmembran som reflekterer solstrålene slik at energien ikke omdannes til varme i taket. Dette reduserer dermed soleksponerte fasader mot sør og vest, noe som igjen reduserer kjølebehovet i kontorbygget.

Portalen vil tilføre Lillestrøm mange arbeidsplasser. Foruten 3M Norge som den største leietaker, er også Skatteetaten, Nordea, Bufetat, BDO, Norconsult, Jensen & Co og DNB på plass i kontorbygget. Næringsbasen på bakkenivå har flere utadrettede virksomheter, i tillegg til de ansatte som kreves for å holde hotellets 220 rom og servicefunksjoner i drift. Opptil 900 arbeidsplasser kan knyttes til Portalen når alt er utleid og i drift.

​Av Hilde Lillejord