PARALLELLOPPDRAG I ÅSGÅRD

LPO er invitert til å delta i parallelloppdrag om å utivkle Åsgård, et delområde i Værste på Kråkerøy i Fredrikstad. Målsettingen for parallelloppdraget er å belyse områdets muligheter for utnyttelse og utvikling, og å etablere et samlet plangrep for Åsgård.

 

De inviterte kontorene er

LPO Arkitekter

Griff Arkitetkur AS

Alt Arkitektur AS