OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 2014

LPOs prosjekt  Sørenga Felt D1b-5 er blant de 23 kandidatene som er nominert til Oslo bys arkitekturpris 2014. Prosjektet er nominert i kategorien bolig. Se prosjektet her.

"Oslo bys arkitekturpris er en årlig kommunal hederspris som gis bygg eller landskapsanlegg som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet."

 

Vinneren kåres 15. oktober. Les mer om Oslo bys arkitekturpris og kanditatene her.