Ørland kampflybase nærmer seg ferdigstillelse

I går markerte Forsvarsbygg at byggingen av vedlikeholdsbygget og flere andre prosjekter som danner F-35-området på Ørland flystasjon er i sluttfasen. LPO arkitekter har sammen med Asplan Viak og Multiconsult tegnet og prosjekt det omfattende oppdraget.Gårsdagens arrangement markerer en viktig milepæl i den pågående utbyggingen av Ørland flystasjon, nemlig ferdigstillelsen av de viktigste hovedkomponentene av den nye kampflybasen: det 10 000 kvadratmeter store skvadronbygget, forsyningsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon og vedlikeholdsbygget for F-35. Innen første fly lander i november i år skal en forlenget rullebane stå klar, samt diverse infrastrukturoppgraderinger for mannskap og offiserer.

– Helt siden Stortinget vedtok å lokalisere kampflybasen til Ørland kommune i 2012, har LPO arkitekter arbeidet med prosjektet  i samarbeid med Asplan Viak og Multiconsult (prosjekteringsgruppen ALM). Det har vært et svært omfattende og komplekst oppdrag med stramme tids- og kostnadsrammer. Vår samlede kompetanse og målrettede arbeid gjennom disse fem årene har vært et svært viktig bidrag, sier daglig leder i LPO arkitekter Hilde Sponheim. Ferdig utbygd vil Ørland flystasjon være helt sentral for Forsvarets kampkraft.

 Hilde Sponheim, daglig leder i LPO arkitekter.

Bygging til 2020
Forsvarsbyggs oppdrag er å legge til rette for mottak av de første F-35 kampflyene, som lander på Ørland i november. I oppdraget ligger det også å legge til rette for at Forsvaret kan gjennomføre effektiv utdanning og trening på basen.

Byggearbeidet på Ørland vil pågå frem til og med 2020. Per i dag er det investert for vel 3,4 milliarder kroner. I årene fremover skal ytterligere 6,4 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen. Det er i tillegg vedtatt å bygge nye hangarer med plass til nye kampfly på Ørland flystasjon. Byggearbeidet med hangarene ble påbegynt i sommer, og ferdigstilles i løpet av 2020.

Svært komplekst prosjekt
Oppdraget spenner fra helhetsgrep til detaljering av de komplekse anleggene for de nye kampflyene.

– Utviklingsprosjektet på Ørland er det mest omfattende prosjektet LPO arkitekter så langt har hatt. Det er teknisk komplisert og har store sikkerhetsaspekter ved seg, sier Sponheim og legger til at arbeidet for LPO vil fortsette til anlegget står ferdig.


Illustrasjon av det nye anlegget på Ørland.

Av Hilde Lillejord