OPPSTART AV TABULA RASA

LPO vant konkurransen om et nytt boligkvartal ved Grev Wedels plass i Drammen med forslaget Tabula Rasa.  Konkurransen omfattet en utarbeidelse av konseptstudier og skisseprosjektunderlag for eiendommen, samt reguleringsarbeid og nødvendige illustrasjoner med fokus på kvartalets volum, funksjonalitet og arkitektur. Denne uken har prosjektet oppstart på kontoret.

 

Boligprosjektet skal inneholde Doyénboliger - boliger forbehold mennesker over 50 år, der man ved kjøp av egen selveierleilighet også får tilgang til en rekke fine fellesarealer. Målet med boformen er å tilby boliger som bidrar til å øke beboernes livskvalitet, med fokus på grunnverdier som vennskap, trygghet, aktiviteter, helse og trivsel.

 

Les mer om Doyénprosjektet her: http://www.doyen.no/prosjekter/doyen-drammen.aspx