Observatorium for klimaovervåking åpnes i Ny-Ålesund

LPO arkitekter har tegnet et av verdens mest moderne jordobservatorier som åpnes denne uka i Ny-Ålesund på Svalbard.Kartverkets nye observatorium er av avgjørende betydning for presis jordobservasjon og klimaovervåking i nordområdene.
Det er det nordligste observatoriet i sitt slag, og inngår i et globalt forskningsnettverk av tilsvarende stasjoner.

Kvasarer
Jordobservatoriets VLBI antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) tar imot signaler fra kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer opptil 13 milliarder lysår ut i verdensrommet. Dette gjør det mulig å kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet.

Kartleggingen er nødvendig for å beregne jordobservasjonssatellittenes bane. Presise satellittbaner er nødvendig for nøyaktig klimaovervåking.

Lokalt tilpasset arkitektur
Anlegget har en form som hindrer at snøen fonner seg foran inngangspartier og at snø ikke fokker seg under bygningskroppen. Byggene er oppført med elementer i massivtre som er utvendig isolert og kledd med ubehandlet panel av gran.

Alle foto: Hanne Jørgensen, Polyflor