Nytt utstillingsprosjekt for LPO

LPO har vunnet parallelloppdraget om å lage en ny fast utstilling på Maihaugen på Lillehammer.


Maihaugen er et stort friluftsmuseum på Lillehammer med over 200 bygninger fra ulike tider, utstillinger og spisesteder. Nå har LPO fått i oppgave å lage en samlingsutstilling ut av de mange tusen gjenstandene som i dag har vært oppbevart på museets magasin, eller lager.
 

Gjenstandene danner i seg selv hovedinnholdet i den nye utstillingen og er tenkt stilt ut i langstrakte, transparente montere som er skilt fra kontekstveggen slik at de besøkende ikke bare skal gå rundt og se inn i, men også til selv å gå inn i og bevege seg i gjennom.

- Grepet er å sette mange gjenstander sammen til en samlet «kropp» som publikum kan gå forbi, gå rundt, se inn i, å gå inn i og fordype seg i hver enkelt gjenstand for samtidig å kunne se tilbake og plassere dem i en større kontekst, forklarer Ørjan Høyer-Farstad. Han er en av arkitektene fra LPO som har arbeidet fram vinnerforslaget.

Interaktiv kontekstvegg

Utstillingsrommets «yttervegger» er tenkt å fungere som en kontekstvegg som strekker seg fra museumslobbyen gjennom prolog-rommet, og danner ramme og bakgrunn for samlingsutstillingen.

- Vi ser for oss en collage av digitale monitorer, led-paneler, analoge tekster, store foto, skiftende lys og interaktive løsninger som er samlet bak en transparent «tapet» og gir veggen et helhetlig men samtidig både dynamisk og dempet uttrykk, forklarer Høyer-Farstad videre.

- Prosjektet er i gang og vi har allerede hatt vårt første prosjektmøte i dag, sier Høyer-Farstad som gleder seg stort til å få være med på å få løfte fram de flotte gjenstandene på Maihaugen.
 

 

Av Hilde Lillejord, LPO