Ny utstilling på Norsk Fjellmuseum

Lpo har fått oppdrag om å lage ny utstilling til Norsk Fjellmuseum på Lom.

 

En viktig grunn til at utstillingene nå skal fornyes er at det blir gjort svært mange arkeologiske funn i snøfonner i fjellet for tiden, såkalt brearkeologi. Takket være varmere klima tiner det fram gjenstander som er svært gamle og meget godt bevart, som for eksempel en 3400 år gammel skinnsko.

 

Funnene i Norge er så store og usedvanlige at de vekker internasjonal oppsikt.

 

Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 AS samarbeider med Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo om det arkeologiske sikringsprogrammet. Takket være dette samarbeidet lånes nå noen av funnene ut fra Kulturhistorisk museum i Oslo til Norsk Fjellmuseum i Lom. Utstillingen "Ut av isen" er en smakebit, og etter planene skal en ny hovedutsilling på Fjellmuseet stå ferdig i 2015, hvor funnene fra isen vil bli hovedattraksjonen.

 

Les mer på Norsk Fjellmuseums nettside