Ny kontrakt for Forsvarsbygg til LPO

LPO arkitekter er tildelt kontrakten med å forprosjektere nytt ubåtanlegg for Forsvarsbygg.

I forbindelse med at Forsvaret skal anskaffe fire nye ubåter fra midten av 2020-tallet skal det gjennomføres et forprosjekt knyttet til eiendom, bygg og anlegg for Norges nye ubåter. I samarbeid med MULTICONSULT AS er LPO arkitekter AS tildelt kontrakten for prosjektering av anlegget for Forsvarsbygg.

Prosjektet bidrar til å sikre Norges maritime interesser og er avgjørende for å kunne sikre egne grenser samt NATOs maritime flanke i nord. Det inkluderer base for fire undervannsbåter og vedlikehold for seks nye undervannsbåter. Det omfatter nødvendig bygg og anlegg og annen støtteutrustning for å understøtte opplæring, vedlikehold og drift.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på 42,2 milliarder kroner og blir Sjøforsvarets største investering noensinne.