Nordre kvartal avduket

LPO siste prosjekt på Vulkan - Nordre kvartal er nylig overlevert og innflyttet. Prosjektet omfatter i tillegg til boliger butikkarealer og parkeringsetasjer som betjener alle funksjonene på Vulkan. Les mer om prosjektet her. Foto: Tove Lauluten.