Mulighetsstudie av den nye stasjonsbyen på Sundvollen

LPO arkitekter har deltatt i en mulighetsstudie hvor oppgaven var å vise hvordan man kan få til en bymessig utvikling med utgangspunkt i den nye stasjonen på Sundvollen.Mulighetsstudiet har vært et oppdrag fra Bane NOR, Statens vegvesen, ROM Eiendom, Buskerud Fylkeskommune og Hole kommune i forbindelse med behovet for å styrke trafikkgrunnlaget til stasjonen. Jernbane- og veibyggingen vil gi mye steinmasser, og oppdragshaverne vil undersøke mulighetene utvikle boliger på fyllmassene i fjorden. Til sammen er det sett på mulighetene for å etablere om lag 3000 boenheter til 6000 nye innbyggere med gangavstand til den nye stasjonen og med fjorden og naturen i umiddelbar nærhet.

Fjordby
– Vi har tegnet en tett fjordby, der alle kvartaler ligger mot vannet. Dette er kvaliteter som du ikke vil kunne få noen andre steder, forklarer Lars Haukeland under presentasjonen som ble holdt på kommunehuset på Sundvollen. Hovedgrepet er utfylling av en ny øy, som er skjøtet på Sundøya. 

LPO skisserte også hvordan man kan fortsette tanken om å lage en fjordby med å etablere flere øyer av fyllmassen ute i fjorden. Disse kan være del av et kultur- og urbant landskap som vil legge til rette for et maritimt liv for innbyggerne på Sundvollen.

Rundt 2500 leiligheter med plass til om lag 6000 nye innbyggere er med i forslaget i tillegg til nærmere 50.000 kvadratmeter til næring og offentlig virksomhet. LPO arkitekter har samarbeidet landskapsarkitektene SLA i tillegg til Insam og Norsam.

Av Hilde Lillejord