Marienlyst United

LPO gikk av med seieren i parallelloppdraget om utviklingen av Marienlyst i Drammen til boligområde med multifunksjonshall og tilhørende anlegg. 

 

En enstemmig jury anbefaler at LPO sitt forslag "Marienlyst United" legges til grunn for regulering av området. Juryens hovedbegrunnelse er at LPO har levert de beste besvarelser på tilnærmet alle aspekter ved parallelloppdraget og er derfor konkurransens klare vinner.