LPO TEGNER OL

LPO arkitekter arbeider for øyeblikket med et forslag for potensiell OL-landsby på Ulven.

Området skal inneholde: Mediesenter, medielandsby og deltakerlandsby.

Les mer om saken her.