LPO skal modernisere Sandvika sentrum

I tråd med den nylig vedtatte områdeplanen for Sandvika øst, skal det fortettes med bolig og arbeidsplasser rundt togstasjonen for imøtekomme befolkningsveksten og øke andel kollektivreisende. LPO arkitekter skal tegne to av de fire nye kvartalene som blant annet vil legge til rette for mer liv i byen med handel og service på gateplan.


Illustrasjonen er skisse til hvordan bebyggelsen kan se ut. Illustrasjon: LPO arkitekter

Områdeplanen åpner for en tredobling av dagens bygningsmasse i fire sentrale kvartaler i Sandvika øst. Hensikten med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet utvikling av denne delen av byen som møteplass for befolkningen i Bærum og de de østre delene av Asker, samt imøtekomme den forventede befolkningsøkningen i regionen. På bakgrunn av denne vedtatte planen skal LPO arkitekter prosjektere to nye kvartal som omfatter rivning og oppføring ny bebyggelse av Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården) og Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården) på oppdrag for Andenæs eiendom.

Fremtidsrettet utvikling av byen
Prosjektet, også kaldt «Sentrumskvartalene», vil erstatte eksisterende bebyggelse fra 60-tallet som i liten grad ivaretar de kvaliteter og funksjoner Sandvika trenger i dag og vil inneholde en miks av bolig og kontor med handel og service på bakkeplan mot gatene. De nye kvartalene vil henvende seg til de viktige torgene i Sandvika: Rådhusplassen og torget foran jernbanestasjonen og legge til rette for en fremtidsrettet utvikling av byen med høy arealutnyttelse rundt knutepunkt med kollektivtilbud som buss og tog.

- Dette prosjektet vil bidra til å gi Sandvika tyngde som moderne og fremtidsrettet by og på mange måter bli et motsvar på det mer innadvendte og bilbaserte området rundt Sandvika storsenter, sier Mari Hellum og Lars Haukeland, fra LPO arkitekter.


Illustrasjonen er skisse til hvordan bebyggelsen kan se ut. Illustrasjon: LPO arkitekter

Høy utnyttelse i ny områdeplan
Det vedtatte planforslaget åpner for en tredobling av dagens bygningsmasse i totalt fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika. Dette innebærer minst 45.000m2 med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor. I tillegg ligger det til rette for i størrelsesorden 600 til 800 boliger med et samlet bruksareal på inntil 65.000m2 med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Byggehøyder
Inn mot Jernbanen og på begge sider av Jørgen Kanitzgate åpnes det for to høyhus på henholdsvis ca. 15 og 19 etasjer mot Jernbanen, høyest mot Otto Sverdrups plass og ca. 15 etasjer i Tinghus – og Helgerudkvartalene inn mot Otto Sverdrups plass og Jørgen Kanitz gate. Høydene på bebyggelsen spiller opp mot de grønne åsene som omgir Sandvika.


Oversikt fra vest


oversikt fra sør

Oversikt fra nord

Les mer om den nye områdeplanen for Sandvika her

Av Hilde Lillejord