LPO i nyutgivelsen Nordic Architects

LPO er presentert i den nyutgitte boken Nordic Architects Ebbs & Flow, hvor 60 av Nordens ledende kontor er presentert. 

Boken beskriver de ulike kontorer og noen av deres arbeider, og viser med dette hva som foregår i den nye nordiske arkitekturen. LPO er presentert med prosjektene Papirbredden i Drammen, og Vulkan-området i Oslo.