LPO I KONKURRANSEN OM LIVSVITENSKAPSBYGGET

LPO er sammen med Multiconsult AS, Hjellnes Consult AS, ØKAW AS Arkitekter og Nyréns Arkitektkontor AB, plukket ut til å konkurrere mot seks andre grupper om å tegne det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.  

 

Les mer om oppdraget her.