LPO har vunnet konkurransen om Røa Torg

Røa Torg skal utvikles til et attraktivt område som sammenbinder og tilgjengeliggjør fremtidige og eksisterende funksjoner. Prosjektet består av flere ledd, der LPO ønsker å skape torget på Røa og etablere identitetsskapende bygg som handelsareal og boliger. Målet er å skape et velfungerende byrom ved hjelp av bygningene omkring på torget, samt å etablere et handelskonsept som ivaretar det urbane bylivet.