LPO har fått to nye jernbaneprosjekter

I samarbeid med Aas-Jakobsen, ViaNova og Geovita har LPO fått hele to nye jernbane-prosjekter.

Det ene dreier seg om modernisering av Vestfoldbanen, som er en del av Intercity-satsingen på Østlandet, med strekningen Nykirke til Barkåker. Oppdraget er å lage hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.

 

Den andre jobben er på Dovrebanen, strekningene Venjar-Langseth og Kleverud-Sørli. Her er oppgaven reguleringsplan og ansvar for arkitektur på stasjonsområder. Det skal planlegges en helt ny stasjon; Tangen, og Norges lengste jernbanebro skal bygges.


illustrasjon: Jernbaneverket